Personlig individuel behandling

Klinikken prioriterer en individuel personlig behandling. Du vil kun blive henvist til en anden behandler dersom der er brug for specialtandlæger eller læger. Vi vægter den personlige relation til vore patienter meget højt og gør vores yderste for at enhver føler sig velkommen, veltilpas og tryg. Der bliver sat god tid af til de enkelte behandlinger så alt kan foregå stressfrit. Smertefrihed er en selvfølge.

Klinikken er kviksølvfri siden år 2000. 

Tandlægeskræk

skyldes hovedsagelig en kombination af smerter og utryghed der leder til manglende tillid. Med tiden udvikler den manglende tillid sig til skræk, selvom man ikke bliver udsat for noget egentligt ubehag. Tandlægeskræk skal forebygges. Enhver kan udvikle angst for tandlægebehandlinger når ens grænser overskrides. Empati er nøglen til at forebygge tandlægeskræk. Empati kan ikke købes på flaske eller trækkes i en automat. Tandlægen enten har den eller ej.

Økonomi

Vi tager hensyn til den enkeltes økonomi og tilbyder forskellige betalingsordninger. Beskriv din situation for os så finder vi en løsning der er acceptabel for os begge. 

Tilskud  fra kommunen

  • For personer mellem 18 og 24 år betaler kommunen dine udgifter til tandbehandling, hvis de er under 10.000 kr. Dog skal du selv betale 600 kr. af dette beløb inden behandlingen starter.
  • For personer som er 25 år eller derover dækker kommunen 65% af dine udgifter til tandbehandling. Dog skal du selv betale 800 kr. af dette beløb inden behandlingen starter.  

Din kommune skal forhåndsgodkende behandlingen, hvis udgiften overstiger 10.000 kr. Herunder vurdere om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.

Der er mulighed for at søge om tilskud til dækning af egenbetalingen.

Tilskuddet til tandbehandling omfatter alle former for forebyggende og behandlende tandpleje, som jeg eller kommunen vurderer er nødvendig og velbegrundet.

Tilskuddet på de 10.000 kr. gælder for det samlede behandlingsforløb, der kan strække sig over et eller flere år. Men der kan også være flere behandlingsforløb,der udløser tilskud indenfor samme kalenderår.

This site uses cookies. Some of the cookies we use are essential for parts of the site to operate and have already been set. You may delete and block all cookies from this site, but parts of the site will not work.